Rynaxypyr® wyjątkowo selektywny i bezpieczny do pożytecznych owadów i roztoczy - może być stosowany w programach
Integrowanej Ochrony Roślin (IPM).

Także Twój sposób
na nieprzekraczanie
pozostałości

Insektycyd nowej generacji

Jabłoń

INSEKTYCYD ZWALCZA SZKODNIKI TAKIE JAK:

 • Owocówka jabłkóweczka
 • Zwójkówki: rdzaweczki, bukóweczki, siatkóweczki, różóweczki, dębóweczki, koróweczki

TERMIN STOSOWANIA:

 • Owocówka – w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki
 • Zwójkówki – wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj

DAWKA STOSOWANIA:

 • 125 – 175 ml/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika)

Kapusta

INSEKTYCYD ZWALCZA SZKODNIKI TAKIE JAK:

 • Bielinek rzepnik
 • Tantniś krzyżowiaczek
 • Piętnówka kapustnica

TERMIN STOSOWANIA:

 • Po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń

DAWKA STOSOWANIA:

 • 75 – 125 ml/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika)

Kukurydza

INSEKTYCYD ZWALCZA SZKODNIKI TAKIE JAK:

 • Omacnica prosowianka

TERMIN STOSOWANIA:

 • Od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69)

DAWKA STOSOWANIA:

 • 125 ml/ha

Ziemniak

INSEKTYCYD ZWALCZA SZKODNIKI TAKIE JAK:

 • Stonka ziemniaczana

TERMIN STOSOWANIA:

 • Po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia

DAWKA STOSOWANIA:

 • 50 – 62,5 ml/ha (wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej)

Uprawy małoobszarowe

INSEKTYCYD PRZEZNACZONY DLA UPRAW:

 • Grusza, śliwa, winorośl, kapusta głowiasta czerwona i biała, kapusta włoska, kalafior, brokuł, cukinia, kukurydza cukrowa

INSEKTYCYD ZWALCZA SZKODNIKI TAKIE JAK:

 • Bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, omacnica prosowianka, owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, zwójka cyklamenowa (kapuściana), zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka

TERMIN STOSOWANIA:

 • Jest ściśle określony dla każdego rodzaju uprawy, prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety

DAWKA STOSOWANIA:

 • Grusza i śliwa: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 150-175 ml/ha
 • Winorośl: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 150 – 210 ml/ha
 • Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kukurydza cukrowa: zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 125 ml/ha

Zalety stosowania środka

Natychmiastowe działanie.
Dzięki zastosowaniu nowej substancji aktywnej – RYNAXYPYR®
szkodniki w ciągu kilku godzin zaprzestają żerowania!
Środek ochrony roślin Coragen® 200 SC charakteryzuje się:

Wysoką skutecznością
wobec stadiów
rozwojowych szkodników

Odpornością
na zmywanie przez deszcz

Dużą efektywnością
w zwalczaniu zarówno jaj
jak i larw szkodników

Brakiem negatywnego wpływu
na pożyteczne owady
i roztocza

Długotrwałym działaniem ochronnym

Coragen® 200 SC aplikowany w fazie składania jaj zapewnia wyjątkowo skuteczne i długotrwałe działanie jajobójcze i larwobójcze.

Środek ochrony roślin zwalcza nie tylko postacie dorosłe. Eliminuje również larwy znajdujące się wewnątrz jaj oraz larwy podczas wylęgu.

Ochrona jabłoni

Ochrona jabłoni

Ochrona warzyw

Ochrona warzyw

Omacnica prosowianka

Omacnica prosowianka

Monitoring szkodników

Monitoring szkodników

Zobacz więcej filmików na kanale FMC Agro Polska

Sprawdź

Przedstawiciele

 

Zapytaj o produkt

* pole wymagane

Klauzula informacyjna (więcej informacji)
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest FMC Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120, zwana dalej „Administratorem”.
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań), w celu przyjęcia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i udzielenia na nie odpowiedzi.
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, usługi marketingowe, księgowe, prawnicze. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na podstawie: tzw. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń, należy skontaktować się wysyłając zapytanie na adres e-mail: ochrona.danych@fmc.com
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie będą archiwizowanie przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą usuwane lub anonimizowane.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych..
7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, lub drogą email:ochrona.danych@fmc.com
8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania zapytania.

Ta strona używa plików COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookie oraz zapoznaj się z naszą polityką prywatności.Zgadzam się